zahlavi.jpg

Maziva

Význam a důležitost používání správného maziva by neměl být podceňován. Plastické mazivo je uváděno ve třech ze čtyř zásad pro bezporuchový provoz. Volba správných maziv je zárukou dosažení maximální životnosti strojního zařízení které se projeví prodlouženou provozní dobou a nižšími provozními náklady. Zhruba 36% předčasných havárií ložisek je způsobeno volbou nesprávného maziva a nevhodným použitím. Naše společnost je mimo jiné autorizovaným prodejcem firem FUCHS,MOGULSKF, Loctite a další.

 

Nabízíme tyto druhy maziv:

 • systém 24
 • plastická maziva
 • převodové hydraulické oleje
 • turbínové a oběhové
 • oleje pro chladící a vzduchové kompresory
 • oleje pro mazání řetězových převodů
 • strojní a vřetenové oleje
 • řezné kapaliny
 • konzervační kapaliny
 • kapaliny a emulze pro chlazení při obrábění
 • spreje pro povolování zaseklých mechanismů

 

 

 

 

         

Z naší nabídky

balloon